There was a problem loading the comments.

500 Internal Server Error

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
De 500 Internal Server Error geeft aan dat de server wel geprobeerd heeft om een resource (pagina of bestand) terug te geven aan de bezoeker, maar dat dat om één of andere reden mislukt is.

Vaak wordt deze fout veroorzaakt door programmeerfouten in de webapplicatie. In dat geval zullen de logbestanden van de applicatie zelf of van de webserver meer informatie verschaffen. De logbestanden van de webserver kun je vinden naast de public_html directory in "logs". In dit geval is /logs/error_log het bestand waar waarschijnlijk de precieze foutmelding te vinden zal zijn.

In het geval van Magento worden dit soort fouten normaalgesproken gelogd in public_html/var/log/.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© HostingXS