There was a problem loading the comments.

Administratieve kosten overzicht

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Wij kunnen o.a. door de volgende redenen kosten in rekening brengen:
  • Aanmaningskosten, bestaande uit wettelijke rente en administratiekosten Dit is € 10,- per factuur + 8% van de openstaande factuur gerekend vanaf factuurdatum. Over deze kosten wordt geen BTW berekend.
  • Stornokosten, wanneer een automatische incasso mislukt of ingetrokken wordt. Voor iedere storno die plaatsvindt: € 5,-, max. 3x per factuur (excl. BTW).
  • Uitbetaling van klantsaldo onder de € 150,- Wanneer wij het verzoek krijgen om klantsaldo uit te betalen voor een bedrag kleiner dan € 150,-, zullen wij € 5,- administratiekosten in rekening brengen (excl. BTW).

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© HostingXS