Een domeinnaam geregistreerd bij HostingXS kun je ten te allen tijde opheffen. Houdt wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand en de jaarlijkse verlenging.

Procedure
Opheffen gaat via het HostingXS Control Panel: https://controlpanel.hostingxs.nl/ > Administratie > Tab Domeinnamen

Daar selecteer je Opheffen en voer je vervolgens de gewenste opheffingsdatum in en klik op Opheffing aanvragen. 
Je krijgt vervolgens een e-mail die je binnen 24 uur moet bevestigen via een link. Zonder deze bevestiging (dubbele autorisatie), is er geen opzegging bij ons bekend en kan deze niet worden verwerkt.

Dit is een volledig geautomatiseerd proces en geldt voor alle klanten.

Je kunt je op het HostingXS Control Panel aanmelden met je eigen account. Deze is aangemaakt tijdens de aanmeldprocedure. Indien je het wachtwoord niet meer weet, kun je hiervoor een wachtwoord-reset aanvragen via: 
Wachtwoord Reset (uitleg)

Crediteren van vooruitgefactureerde domeinen en producten
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Overeenkomsten worden standaard voor 1 jaar aangegaan en met dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Mocht bijvoorbeeld een vooruit gefactureerde domeinnaam – met in achtneming van het opzegtermijn – worden opgeheven, zal deze automatisch door onze administratie worden gecrediteerd op de eerst volgende factuur.

Hostingpakket separaat opheffen?
Eventuele opheffing van het hostingpakket gebeurt niet automatisch en dient separaat te gebeuren.

Wegverhuizen van een domeinnaam?
Als je een domeinnaam wilt wegverhuizen naar een andere provider, moet je deze niet opheffen! Vraag hiervoor een verhuizing aan, want middels een opheffing komt een domeinnaam vrij voor registratie door derden.

Een wegverhuisde domeinnaam wordt na twee weken automatisch verwijderd uit onze administratie.