Als je HostingXS hebt gemachtigd om automatisch de factuur van uw rekening af te schrijven via automatische incasso, kan er ook een storno plaatsvinden. Onze poging tot afschrijving is dan niet gelukt door uiteenlopende redenen.

Bij HostingXS wordt de factuur als onbetaald gemarkeerd en wij zullen je hiervan een kennisgeving sturen. Je hebt dan de gelegenheid om deze alsnog zelf te voldoen binnen 5 dagen, anders zullen wij een nieuwe poging ondernemen na 7 dagen middels automatische incasso (max. 3 keer).


Iedere storno levert extra administratief werk op, waarvoor wij € 5,- per storno rekenen op de eerst volgende factuur.


De meeste storno’s hebben de volgende reden en is je eigen verantwoordelijkheid:

  • Onvoldoende saldo op de rekening
  • Oneens met de afschrijving (actief actie voor ondernomen)
  • Opgegeven tenaamstelling komt niet overeen met rekeninghouder
  • Rekening is (selectief) geblokkeerd voor automatische incasso