De documentatie van onze API versie 2 is beschikbaar via api.hostingxs.nl.