Op 1 oktober 2012 is in Nederland het BTW-tarief van 19% naar 21% verhoogd. Deze verhoging heeft effect op de hoogte van de factuur in de volgende situaties:

       
  1. alle te leveren diensten vanaf 1 oktober 2012,
  2. alle diensten waarvan de looptijd eindigt na 1 oktober 2012 en die voor 1 oktober gefactureerd zijn.


De splitsing van doorlopende prestaties wordt door de overheid als volgt uitgelegd: 

"Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21% Hierbij valt te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water en telecommunicatiediensten."

(bron: rijksoverheid.nl)


Of wij bevoegd zijn de, als gevolg van de tariefsverhoging, meer verschuldigde btw te verhalen op de afnemer?

"Ja, de ondernemer heeft een wettelijke bevoegdheid om de extra verschuldigde btw terug te vorderen van de afnemer van de prestatie. Dit geldt ook als de afnemer een particulier is."

(bron: rijksoverheid.nl)