Voor de wijziging van een .nl-domeinnaam zijn bijgevoegde formulieren benodigd:

Daarbij graag een kopie legitimatiebewijs of uittreksel KvK ter controle waaruit blijkt of de ondergetekende tekenbevoegd is. 

De kosten van het wijzigen van een .nl-domeinnaamhouder bedraagt € 15,- eenmalig, excl. BTW.
Deze formulieren kunnen per fax, per post of ingescand per email worden geretourneerd.