Het Control Panel accepteert alleen unieke account-namen, waardoor het kan voor komen dat een andere klant van HostingXS de account-naam al in gebruik heeft. Een account-naam is niet perse ook het e-mailadres, u kunt hier een e-mail alias aankoppelen.