Een "internal server error" is een algemene melding van de server dat er iets mis is gegaan. Om veiligheidsredenen worden details niet getoond aan de bezoeker.


Als eigenaar van de site is het dan een zoektocht wat de reden is van de fout.


Vrijwel altijd is de achterliggende foutmelding terug te vinden op een van de volgende twee plekken:

  • In het bestand error_log te vinden in de map "logs" naast de webruimte
  • In een logbestand van je webapplicatie, zoals bijvoorbeeld var/log/exception.log of var/reports/.


De melding geeft aan dat er aan de kant van de server een fout is opgetreden. De server probeert de pagina wel te gaan tonen, maar ergens in het proces zorgt een fout er voor dat dit niet lukt.

Dit is bijvoorbeeld iets anders dan de bekende "404 Not Found". Daar is wat de server betreft niets fout gegaan, de server kan alleen het gevraagde niet vinden. Bij een "500 Internal Server Error" kan de server het gevraagde wel vinden, maar niet tonen door een fout.


Veel voorkomende fouten zijn:

  • Een crash in je website veroorzaakt door een programmeerfout in de applicatie. Je webbouwer kan dit analyseren en verder oplossen. Je zult een PHP foutmelding terugvinden in de logs.
  • Een fout in het .htaccess bestand. De webserver leest dit bestand voorafgaand aan het verwerken van het verzoek. Als hier een fout in zit dan krijg je een Internal Server Error. Ook deze vind je terug in de logs.


In geval van twijfel, neem contact op met je webbouwer.