In de basis zullen medewerkers van HostingXS nooit werk uitvoeren binnen de webruimte van je site. HostingXS is geen webbouwer en kan en mag niet werken binnen je website. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De "logs"-map. Hierin plaatsen we de logbestanden van de webserver. Deze map is niet schrijfbaar voor de klant en volledig in beheer van HostingXS. Dit is een geautomatiseerd proces.
  • De "public_html/usage"-map. Indien deze bestaat dan plaatsen we hier statistieken in gegenereerd door webalizer. Dit is een geautomatiseerd proces.
Mocht je een medewerker van HostingXS verzoeken om iets in je webruimte uit te voeren, dan is hier expliciet toestemming voor nodig. Ook zullen hier kosten aan verbonden zijn.
We gaan ook altijd uit van je eigen onderzoeksplicht. Met andere woorden, mocht je problemen ervaren met je website dan gaan we er van uit dat je als eerste je webbouwer opdracht hebt gegeven dit probleem te onderzoeken en op te lossen, of dat je zelf de benodigde kennis hebt om dit onderzoek uit te voeren.

Mageboost Premium
Tijdens de oplevering van een Mageboost Premium server kan het voorkomen dat afgesproken is dat HostingXS de module implementeert in je Magento shop. In dat geval werkt HostingXS in je webruimte tot aan oplevering van de implementatie. Na goedkeuring van de implementatie door de klant zal HostingXS zich niet meer in de webruimte van je shop begeven zonder expliciete toestemming.


.htaccess bestanden

We krijgen regelmatig het verzoek van klanten om een aanpassing te doen in .htaccess bestanden. Ook deze zijn onderdeel van je webruimte en kunnen dus niet worden aangepast door medewerkers van HostingXS zonder je expliciete goedkeuring en akkoord voor bijkomende kosten.