Klik op "Bestand"

Klik op "Account Settings" en nogmaals op "Account Settings..."


Klik op "Nieuw"

Vul je e-mail adres in en klik op geavanceerde opties en kies voor handmatig instellen

Je krijgt een wachtscherm

Kies voor "IMAP"

Neem onderstaande gegevens over

Vul je gebruikernsaam en wachtwoord in.

Let op: Je gebruikersnaam is niet je e-mail adres.

Dit scherm kan enkele keren naar voren komen.

Hierna is het account toegevoegd