Om uit te zoeken of een probleem wel of niet aan MageBoost ligt kun je de volgende stappen volgen:

  1. Maak een stappenplan om je probleem te reproduceren
  2. Zet de MageBoost plugin in bypass mode. MageBoost staat nu geheel uit en heeft geen invloed meer op de werking van je shop.
  3. Voer je stappenplan voor reproductie van het probleem uit.
  4. Is het probleem nog aanwezig? Mail het stappenplan dan naar HostingXS zodat we het probleem kunnen onderzoeken.

Als een probleem nog te reproduceren is met MageBoost in bypass-mode, dan heeft MageBoost dus geen invloed op het probleem en zul je het elders moeten zoeken.