Keypair aanmaken in Linux en Mac (Terminal)

Type het onderstaande commando in:

     ssh-keygen

Je gaat hier een aantal stappen door. Druk bij de output “Enter file in which to save the key (/home/users/username/.ssh/id_rsa)” op ‘Enter’ en je bestanden krijgen automatisch de juiste naam (id_rsa) en staan de in de juiste directory (/.ssh).
Vul bij Enter passphrase (empty for no passphrase) een sterk en veilig wachtwoord in. Dit is het wachtwoord dat je straks gaat gebruiken wanneer je gaat inloggen aan de hand van je private key. Je ziet dan de volgende output in je scherm:

     Generating public/private rsa key pair.
     Enter file in which to save the key (/home/users/username/.ssh/id_rsa):
     Enter passphrase (empty for no passphrase):
     Enter same passphrase again:
     Your identification has been saved in /home/users/username/.ssh/id_rsa.
     Your public key has been saved in /home/users/username/.ssh/id_rsa.pub.


Er zijn nu private/public keys aangemaakt; id_rsa (private) en id_rsa (.pub). Deze bestanden staan op de plek waar je het commando hebt uitgevoerd. Er is nu ook een folder aangemaakt genaamd .ssh.
Let op! De naamgeving van je private en public key is afhankelijk van welke naam je hebt opgegeven tijdens het maken van de keys. Heb je als naam ‘’HostingXS’’ opgegeven dan heb je de bestanden HostingXS en HostingXS.pub erbij gekregen.
Nu je jouw public en private key hebt aangemaakt in de /.ssh map wil je waarschijnlijk je public key kunnen inzien om hiermee te gaan werken. Door de volgende twee commando’s na elkaar uit te voeren open je het bestand “id_rsa.pub” uit de map “.ssh”.

     cd .ssh
     cat id_rsa.pub

Nu zie je in de terminal jouw eigen public key. Deze kan je gebruiken door deze te kopiëren en bijvoorbeeld toe te voegen via de SSH-Keymanager.