Als je je domeinnaam wil beveiligen met DKIM-records, dan kan dat op twee manieren:

  1. Je domeinnaam is geregistreerd via HostingXS. Zet "Automatische E-mail validatie" aan onder het tabblad "Automatisch DNS Beheer" bij je domeinnaam. Standaard staat dit al aan.
  2. Je domeinnaam is niet geregisteerd via HostingXS. Voer dan onderstaand record in in de DNS instellingen bij de provider waar je domeinnaam geregistreerd is:

Naam: hxs201806._domainkey

Type: TXT

Waarde: v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCYxEwLOrVYUp2EXGS69a9tM3TWkIM5ZiAsIAo0BnQIU94rgfQHz2ivfplkfSTaFYz6BN6KQ
MD5HoWvG5J+NE2SEQXV/ThDQng2z7kHZavz03P5ppnXu7k35xT/ySnaFjFuDBKQnISAYVmH+kV9ysPS2LvbAGFL8N7kqv97rencnwIDAQAB