Voor een poort forward van de MySQL server naar je lokale systeem over SSH tunnel.

Hierna, kun je MySQL verbinden op localhost poort 3306 en maak je gebruik van de MySQL database server op je server


Windows:
Download plink.exe van: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

commando: plink <servernaam> -l <ssh gebruikersnaam> -L 127.0.0.1:3306:127.0.0.1:3306

Linux/Mac:

commando: ssh -N -L 127.0.0.1:3306:127.0.0.1:3306 <ssh gebruikersnaam>@<servernaam>

Hierna, kun je MySQL verbinden op localhost poort 3306 en maak je gebruik van de mysql database server op server bij HostingXS.

Houdt er wel rekening mee dat er op je lokale machine geen service poort 3306 gebruikt ( geen lokale MySQL database server).